Antet

Grupe preliminare cursuri de limbi moderne oferite de Centrul LINGUA martie 2019

 

NU s-au format grupele de limba italiană, limba spaniolă şi limba franceză!

 

 

 

 

ETAPE

TAXE CURSURI

 

 

e-mail: centrul.lingua@econ.ubbcluj.ro