Antet


Interese de cercetare  Stilistica discursului şi stilistică literară, scriere academică, jurnalismul literar american, limba şi literatura norvegiană
Publicaţii Traduceri: Stan Campbell, Randy Southern, Pune-ţi mintea cu mass-media (Cluj: Aquaforte, 2004); Ghidul candidatului la examenul de Competenţă Lingvistică - Limba Engleză (întocmit de A. Fekete şi I.Nan)  
Formare Absolventă a Facultăţii de Litere, Secţia engleză–norvegiană, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 1998; doctorand în lingvistică