Antet


Interese de cercetare  Metodica predarii limbii engleze, problematica identităţii ân comunicarea interculturală
Publicaţii Business English Toolbox (Intermediate), (Cluj: Casa Cartii de Stiinta, 2007) (co-autor); Test Your Business English Skills!, (Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008 (co-autor)
Formare Absolventă a Facultăţii de Litere, Secţia engleză-norvegiană, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca