Antet


Asist. dr. Denisa IONESCU

Interese de cercetare  Didactica limbilor moderne aplicate, comunicare interculturală, onomastică
Formare Absolventă a Facultăţii de Filologie, Secţia italiană–engleză, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 2005. Doctoratul în 2011, cu o teză în filologie.