Antet

 

Revista Lingua (2002-2011)

Revista LINGUA este editată de Centrul LINGUA pentru Dezvoltarea şi Perfecţionarea Comunicării în Sfera Publică (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca). Scopul ei este acela de a oferi un cadru în care se prezintă şi se dezbat rezultatele unor cercetări care propun o abordare sau un punct de vedere nou, semnificativ, în domeniul lingvisticii teoretice şi aplicate, în cercetarea culturii şi a civilizaţiei. Revista urmăreşte să fie un mijloc de coagulare a preocupărilor de cercetare ale membrilor şi asociaţilor Centrului LINGUA. Revista LINGUA figurează în bazele de date EBSCO şi CEEOL.

Revista LINGUA apare o dată pe an, în două volume – A. Lingvistică; B. Cultură şi civilizaţie. Articolele se publică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Revista se adresează cercetătorilor în lingvistică şi literatură, profesorilor care îşi desfăşoară activitatea în departamentele de limbi moderne aplicate ale unor universităţi din ţară şi din străinătate, antropologilor, istoricilor ideilor.

DIRECTOR REVISTA LINGUA

Delia MARGA – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

REFERENŢI

Anna BORBELY – Research Institute for Linguistics,Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Dakmara GEORGESCU – International Bureau of Education, UNESCO, Geneva, Switzerland
Konrad GÜNDISCH – Oldenburg University, Germany
Ladislau GYÉMÁNT – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Michael IANCU – Euro-Mediteranean University, "Maïmonide" Institute, Montpellier, France
Victoria MOLDOVAN – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Peter MOTZAN – The Institute for German Culture and History of the South-Eastern Europe, München, Germany
Ştefan OLTEAN – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Stefan SIENERTH – The Institute for German Culture and History of the South-Eastern Europe, München, Germany
Libuše Valentová – Karol University of Prague, Czech Republic

COLEGIULUL DE REDACŢIE

Adrian CIUPE – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Andrada DANCIU – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Dana FEURDEAN – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Ioana NAN – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Ana Maria PASCU – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Nicolae ŞERA – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Horia URSU – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania 

SECRETARI DE REDACŢIE

Adriana FEKETE – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Eugenia IRIMIAŞ – “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania


ABONAMENTE

Pentru 2009, abonamentul revistei este de 6 euro/volum şi se plăteşte în conturile:

în euro: cod IBAN RO21 RNCB 0106 0266 0470 0015 BCR Cluj-Napoca; SWIFT RNCBROBU; CF 4305849.

în lei (la cursul zilei): RO76 TREZ 2165 0460 1X00 7224, cod fiscal 4305849