AntetUNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNE A AFACERILOR
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în AfaceriStr. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 115, 400591, Cluj-Napoca, ROMÂNIA
 Tel. direct: 004 0264 412591
Tel. prin centrală: 004 0264 418653 (interior 5852)
Fax: 004 0264 418955
emilia.trinca@econ.ubbcluj.ro

***********

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI"
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNE A AFACERILOR
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri

Centrul LINGUA

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 110, 400591, Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Tel. direct: 004 0264 418663
Tel. prin centrală: 004 0264 418653 (interior 5881)
Fax: 004 0264 418955
emilia.trinca@econ.ubbcluj.ro