Antet

 

Desfăşurarea examenului

 • 8:00–8:45 prezentarea actului de identitate, a carnetului de student vizat pe anul universitar în curs (pentru studenţii UBB), a chitanţei în original şi a unei fotocopii a chitanţei, la sala 014, parter
 • 8:45–9:00 intrarea candidaţilor în săli pe baza actului de identitate, în ordine alfabetică şi completarea datelor personale pe foaia de examen
 • 9:00–11:00 proba scrisă
 • 11:30 proba orală; examinarea se face în ordinea afişată.
 • Chitanța în original se restituie pe loc candidatului, dupa verificare.

Ambele probe se susţin în aceeaşi zi. Candidaţii care nu se încadrează în această prevedere trebuie să se reînscrie şi să achite o nouă taxă.

Afişarea rezultatelor se va face la 3 zile de la susţinerea examenului. Rezultatele nu se comunică telefonic.

Certificatele se ridică de la Secretariatul Centrului Lingua după 10 zile de la examen, L-V: 09:00-14:00, pe baza Cărţii de Identitate.

 

Duplicatele se eliberează după cinci zile lucrătoare de la depunerea unei cereri şi prezentarea chitanţei doveditoare a plăţii taxei de duplicat la sediul centrului.

Foarte important! Nu se eliberează certificate de competenţă lingvistică sau duplicate ale acestora dacă termenul de valabilitate a expirat.

Structura testului scris este aceeaşi pentru toate limbile în care se susţine examenul (vezi "Modele de teste"):

 • exerciţiu bazat pe un material înregistrat pe CD audio (materialul se ascultă de 2 ori)
 • text însoţit de exerciţiu
 • exerciţiu de gramatică/vocabular
 • redactarea unui text (scrisoare, eseu, etc.)

Proba orală are două componente:

 • prezentarea de către candidat a unui subiect dat
 • conversaţie între candidat şi examinatori pe tema unui subiect dat

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut la examenul de competenţă lingvistică, pot cere reevaluarea lucrării doar de la proba scrisă, într-un mod FORMAL, prin depunerea unei cereri SCRISE la Secretariatul Centrului LINGUA în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenelor. Cererile se depun personal de către candidaţi. Aceştia vor primi un răspuns în scris în urma cererii depuse, în termen de 48 de ore. NU se iau în considerare niciun alt fel de tipuri de contestaţii.  

Echivalarea certificatelor recunoscute de către UBB se face doar pentru studenţii de la Facultatea de Business în zilele de examen, între orele 11:30–12:30, sala 014, parter.

Candidaţii au obligaţia să consulte din timp informaţia legată de examenul de competenţă lingvistică şi să se pregătească pentru obţinerea nivelului corespunzător. Centrul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru situaţiile care pot apărea din cauza nerespectării acestor condiţii.