Antet

 

MISIUNE

Multilingvismul este o resursă strategică a zilelor noastre. Politica lingvistică europeană, asumată de Politica lingvistică a Universităţii „Babeş-Bolyai”[1], recomandă învăţarea a două limbi moderne, pe lângă limba maternă, necesare profesioniştilor care se vor confrunta cu o lume mereu mai diversă şi interconectată în contextul globalizării.

Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, reprezintă o unitate complexă de predare şi cercetare în domeniul limbilor moderne aplicate în comunicarea profesională. Prin programe de înaltă calitate, departamentul asigură învăţarea limbilor moderne şi a comunicării în afaceri şi în sfera publică la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, precum şi la Facultatea de Studii Europene şi la Facultatea de Business din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”[2].

ISTORIC                 

Preocuparea pentru învăţarea limbilor moderne a fost o componentă importantă a formării specialiştilor în economie ilustrată prin fondarea Institutului de Limbi Moderne care a funcţionat, între 1943-1948, în cadrul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj[3].

Cursurile de limbi moderne de la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Babeş-Bolyai”, înfiinţată în 1961, au fost  asigurate până în 1992 de catedrele de limbi străine din cadrul Facultăţii de Filologie.

Ca urmare a schimbărilor survenite în România după 1990, a dezvoltării Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a creşterii interesului studenţilor pentru studierea limbilor moderne, în anul 1993, prin decizia Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, se înfiinţează Catedra de limbi moderne a Facultăţii de Ştiinţe Economice. Iniţial, aceasta a funcţionat cu un număr restrâns de membri (3), cursurile predate fiind cursuri practice de limba engleză şi limba franceză aplicată în afaceri şi în sfera în publică. În anul următor s-au introdus şi cursuri de limba germană, în 2000 cursuri de limba italiană, în 2002 cursuri de limba spaniolă, iar din 2009 şi cursuri de limba română ca limbă străină. În prezent, pe lângă limbile menţionate, se oferă şi cursuri facultative de limba japoneză, coreeană şi chineză. Pe lângă Facultatea de  Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, catedra oferă cursuri şi pentru studenţii Facultăţii de Business şi cei ai Facultăţii de Studii Europene, încă de la înfiinţarea acestor facultăţi.

Creşterea tot mai accentuată a numărului de studenţi a determinat dezvoltarea catedrei prin angajarea de noi membri, ajungându-se, în prezent, la un număr de 37 de cadre didactice şi două secretare (vezi Anexa 4). Activitatea se desfăşoară în Cluj-Napoca, dar şi în oraşele în care cele trei facultăţi menţionate mai sus au extensiuni: Sfântu Gheorghe, Bistriţa, Sighet.

Catedra şi-a diversificat treptat oferta de cursuri, adăugând la cursurile practice de limbi moderne aplicate în afaceri şi sfera publică, cursuri de comunicare profesională, comunicare interculturală în afaceri, analiza discursului publicitar, analiza discursului conflictual, analiza discursului în negocieri, evenimente speciale, management de proiect în limbi moderne, limbă şi stil în comunicarea profesională în limba română. Ca urmare a acestor evoluţii, din anul 2005, printr-o Hotărâre a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor şi a Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, denumirea catedrei s-a schimbat în Catedra de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri.

Un moment important în evoluţia şi consolidarea catedrei a fost crearea în cadrul acesteia, în 2006, a Masteratului de Administrare şi Comunicare Internaţională în Afaceri, cu cele două module: comunicare internaţională în afaceri şi administrarea afacerilor (2 ani, Zi şi IDD, acreditat CNCSIS), având cursuri susţinute în limbile română, engleză şi franceză (vezi Anexa 3 & 4).

În timp, pe lângă activitatea didactică, membrii catedrei au desfăşurat o remarcabilă activitate de cercetare, concretizată în volume de autor, manuale, gramatici, dicţionare, traduceri, articole şi studii, precum şi în participarea la proiecte şi granturi naţionale şi internaţionale. Perfecţionarea corpului didactic al Catedrei s-a realizat de-a lungul anilor prin programe de doctorat (14 cadre didactice având deja titlul de doctor, restul fiind doctoranzi în diferite etape de elaborare a tezei), stagii de perfecţionare în străinătate şi diverse participări la manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate (vezi secţiunile „Membrii catedrei” şi „Activitatea ştiinţifică”).

În octombrie 1999, Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” aprobă înfiinţarea, pe lângă catedră, a Centrului LINGUA pentru Dezvoltarea şi Perfecţionarea Comunicării în Sfera Publică[4] (http://lingua.ubbcluj.ro/), membru asociat al Confederaţiei Europene a Centrelor de Limbi Universitare din Europa (CercleS). Misiunea Centrului a fost şi este aceea de a oferi servicii lingvistice de calitate, atât studenţilor şi personalului universităţii, cât şi membrilor comunităţii interesaţi să-şi perfecţioneze şi să-şi testeze cunoştinţele de limbi moderne. Din anul 2002, Centrul susţine şi editarea unei reviste cu acelaşi nume, Revista LINGUA, cu apariţie anuală, în două serii distincte: Seria A. Lingvistică şi Seria B. Cultură şi Civilizaţie. În urma unui acord de colaborare semnat de Universitatea „Babeş-Bolyai” cu Arizona State University (SUA), începând din 1999, Centrul LINGUA contribuie la internaţionalizarea instituţională prin Şcoala de Vară Internaţională a Centrului LINGUA: Limba Română şi Spaţiul Multicultural Central European.

Având în vedere numărul mare al membrilor catedrei şi diversitatea activităţilor desfăşurate, din 2009, prin Hotărârea Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor nr. 117-03.03.2009, Catedra de limbi moderne şi comunicare în afaceri împreună cu Centrul LINGUA formează Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. Cu această ocazie începe editarea  online a InfoLINGUA, Buletinul Departamentului.

În acest moment, departamentul dispune de 7 săli, dintre care 3 laboratoare (1 laborator Tandberg) şi 7 cabinete, toate fiind dotate cu calculatoare, aparatură de proiecţie şi aparate audio. Departamentul dispune, de asemenea, de un Centru de Resurse, înzestrat cu peste 2000 de volume şi materiale audio-video de specialitate.

 


[1] În urma Conferinţei de la Berlin din 28-30 iunie 2001, consacrată Anului European al Limbilor – 2001, Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” a adoptat, în reuniunea din decembrie 2001, documentul Pentru o politică lingvistică europeană în Universitatea „Babeş-Bolyai”, publicat în Buletinul informativ nr. 21 al Universităţii „Babeş-Bolyai”, care prevede trecerea pentru studenţii români la formula 1+2 (limba maternă A + două limbi moderne: limbile B şi C). Vezi site-ul universităţii pentru actualizările acestui document.

[2] Universitatea „Babeş-Bolyai” a primit calificativul „grad ridicat de încredere” în urma evaluării efectuate de ARACIS, membru titular al ENQUA şi acceptat în EQAR din 2009.

[3] Vezi Istoricul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor (http://econ.ubbcluj.ro)

[4] Centrul LINGUA a dobândit Autorizaţia de furnizor de formare (Seria CJ Nr. 000487) din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la data de 04.03.2008 pentru a putea desfăşura programe de specializare şi perfecţionare în domeniul comunicării în limbi străine.

Marca Centrului este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu Certificatul nr. 84880 acordat în temeiul Legii nr. 84/1998, la data de 26.02.2007.