Antet
Oferta Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri pentru celelalte masterate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, Facultăţii de Studii Europene şi Facultăţii de BusinessFACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNE A AFACERILOR

Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) - 1 semestru
Limba modernă în afaceri (limba 2 – engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) – 1-2 semestre in funcţie de profil

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Limba modernă aplicată în sfera publică (limba 1 – engleză, italiană)

FACULTATEA DE BUSINESS

Comunicare interculturală în afaceri (engleză) - 1 semestru