Antet

 


Participări la proiecte de cercetare

 

EUNoM (European Universities Network on Multilingualism)

IntelUNI (The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning

Space).

PROGETTO CULTURALE VENETO-ROMANIA NORD OCCIDENTALE, finanţat de Ministerul Italian al Educaţiei (MIUR) – 2004-2009 
(Coordonator: conf.dr. Felicia-Delia Marga. Membri: asist.drd. Dana Feurdean, asist.drd. Delia Morar).


Grantul international FP6-2004-Citizens-4 LINGUISTIC DIVERSITY IN A EUROPEAN KNOWLEDGE BASED SOCIETY – Language Dynamics and Management of Diversity” (DYLAN)
(Membri: conf.dr. Felicia-Delia Marga, asist.drd. Dana Feurdean).

Proiectul nr.991/09.12.2000 RELANSIN monitorizat de AMCSIT – POLITEHNICA: MODEL FORMALIZAT COMPLET AL MORFOLOGIEI LIMBII ROMÂNE. DICŢIONAR MORFOLOGIC COMPUTERIZAT, 2000-2002 http://rolingva.ro

(Consultant: conf.dr. Victoria Moldovan).

Grant CNCSIS 402, 2004-2005
(Membru: conf.dr. Victoria Moldovan).

Projet Socrates-Lingua 2 N° 113971-CP-1-2004-1-FR-LINGUA-L2 „L’EUROPE ENSEMBLE” , 2004 -2007 www.europensemble.eu  
(Coordonator partener român: conf.dr. Victoria Moldovan).

Contract 86/CEEX –II-03/31.07.06: SISTEM INFORMATIC PENTRU ANALIZA SINTAGMATICĂ A TEXTELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ (2006 – 2008)
(Consultant: conf.dr. Victoria Moldovan).

GRANT CNCSIS nr.20/1365 DIDACTICA LIMBILOR MODERNE ŞI A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR. STRATEGII DE ALINIERE LA POLITICA LINGVISTICĂ EUROPEANĂ (2005 -2008) http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/
(Membri: conf.dr. Victoria Moldovan şi lect.dr. Alexandra Viorica Dulău).

B. É. F.: Guy de Maupassant, proiect internaţional de cercetare, condus de prof. Yvan Leclerc (Universitatea din Rouen, Franţa), început în 2002, cu aducere la zi şi completări la fiecare cinci ani (Director de proiect pentru România lect. dr. Alexandra Viorica Dulău).