AntetTaxele stabilite de Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai", sunt:

          - 125 RON pentru studenţii şi personalul UBB

          - 250 RON pentru solicitanţii din afara UBB

 • Atestate de competenţă lingvistică în regim de urgenţă:
 • - 175 RON pentru studenţii şi personalul UBB

  - 350 RON pentru solicitanţii din afara UBB

   

 • Echivalări diferite certificate lingvistice sau acte de studii - 10 RON
 • Eliberări duplicate pentru certificate de competenţă lingvistică - 50 RON

Taxa se achită la:

 • Casieria FSEGA, str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, parter, Luni-Vineri: 8:30-14:30
 • Casieria Universităţii str. I. C. Brătianu Nr. 14, Luni-Vineri: 12:00-14:00
  sau
 • prin Mandat Postal/Ordin de plata în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, Cod Fiscal 4305849, Banca Nationala, Trezoreria Cluj, cu specificarea expresa CENTRUL LINGUA.

Pentru returnarea taxei de examinare se procedează astfel :

 • se depune la Secretariatul Centrului o Cerere scrisă prin care se solicită returnarea taxei achitate la care se anexeaza dovada plăţii în original.
 • cererile se aprobă în termen de 10 zile de la data depunerii, dupa o verificare prealabilă.
 • cererea semnata şi aprobată de către Directorul Centrului se prezintă la Casieria UBB (str. I. C. Bratianu, nr. 14) de unde se ridică suma achitată.