Antet

Informaţii despre examenul fără taxă se pot obţine de la Secretariatul Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, cam. 115, tel: 0264-4125910264-412591.