Antet


CANDIDAŢII CARE ÎŞI DECLARĂ FALS IDENTITATEA ŞI DATELE PERSONALE SUNT ELIMINAŢI DIN EXAMEN

PENTRU ÎNSCRIERE ESTE NEVOIE DE DATELE DIN CHITANŢA/MANDATUL POŞTAL/ORDINUL DE PLATĂ CU CARE S-A ACHITAT TAXA!

Cod Numeric Personal (CNP):

Persoanele care nu au cetăţenie română vor folosi Codul Numeric Personal de pe PERMISUL DE ŞEDERE