Antet


Asist. dr. Delia MORAR

Interese de cercetare  Predarea limbilor străine, elaborarea de dicţionare, literatură comparată, teatru.
Publicaţii Sur le baroque encore...Ancora sul barocco... - co-autor (Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Stiinţă, 2009); Test d'italiano - co-autor (Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007)
Formare Absolventă a Facultăţii de Filologie, Secţia italiană-engleză, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca