Antet


Interese de cercetare  Analiza discursului, comunicare in afaceri, didactica limbilor moderne aplicate, literatura franceză
Publicaţii

Cărţi: Sur le baroque encore... Ancora sul barocco... - în colaborare (Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Stiinţă, 2009); Ecriture diurne et nocturne dans l'oeuvre de Mircea Eliade (Cluj: EFES, 2005), Français des affaires et de la communication publique (vol.1,2,3) - în colaborare (Cluj: EFES, 2005), Tests de français des affaires - în colaborare (Cluj: EFES, 2005), Apprenez le français de specialité autrement - în colaborare (Cluj: EFES, 2002) 

Formare Absolvent al Facultăţii de Filologie, Secţia franceză-latină, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 1991; doctoratul în filologie, 2004