Antet
LINGUA
A. LINGVISTICĂ
ANUL II / 2003
I / 2002
CUPRINS

De la lingvistica teoretică la analiza discursului
Ştefan Oltean Termenii referenţiali şi lumile posibile
Wolf Dietrich Perifrazele aspectuale şi caracterizante ale limbilor romanice
Adriana Todea Retro Revaluations and Reflexivity in Romanian
Delia Marga Analiza discursului – debutul francez
Emilia Plăcintar Institutional Talk
George Irimiaş Contaminare ideologică în discursul politic
Diana Roxana Cotrău Linguistic Mediation of Subcultural Identity on MTV Romania
Raluca Buciuman Gender Differences in Language Use

Cercetări metodologice
Cristina Tapalagă-Inoan
Diana Zagan-Zelter
Procedee şi tehnici de valorificare a ludicului în învăţarea limbii engleze
Ovidiu Ursa Elemente de deontologie în procesul de testare-evaluare
Alexandra Viorica Dulău
Liana Maria Mocan
Exploatarea complexă a textului de specialitate la cursul practic de limba franceză pentru secţia de turism

Varia

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Babeş-Bolyai” profesorului Rudolf Windisch de la Universitatea Rostock (Germania)

Elena Dragoş Laudatio
Rudolf Windisch Discurs inaugural
Foreign Language Training at German Institutions of Higher Education

Recenzii
Mariana Toma Teoria şi practica cercetării pedagogice de M. Bocoş
Ioana Nan Exploring Grammar in Context. Grammar Reference and Practice. Upper Intermediate and Advanced de R. Carter, R. Hughes and M. McCarthy
Emilia Plăcintar Reading and Vocabulary de T. Popescu-Furnea, M. Toma