Antet
UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI"
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNE A AFACERILOR

Centrul LINGUA

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 110, 400591, Cluj-Napoca, ROMÂNIA

e-mail: centrul.lingua@econ.ubbcluj.ro