Antet
Cercul de traduceri


Cercul de Traduceri al Centrului Lingua se adresează unui public vast, atât din interiorul universităţii cât şi din afara acesteia. Serviciile sale vin în întâmpinarea dorinţei şi necesităţii studenţilor de a-şi continua sau recunoaşte studiile în străinătate. În consecinţă, traducerile Cercului de Traduceri Lingua sunt recunoscute şi peste hotare de către universităţile cu care Universitatea "Babeş-Bolyai" colaborează, fără a fi necesară o supralegalizare a documentelor din partea unui organ superior. Se efectuează cu prevalenţă traduceri ale programelor analitice în vederea recunoaşterii acestora peste hotare, dar şi orice alt document de studiu.

Cercul de Traduceri vine, de asemenea, în întâmpinarea nevoilor şi exigenţelor publicului extern oferind servicii de traduceri efectuate de personal calificat din orice domeniu, cu precădere cel al afacerilor.

Serviciile Cercului presupun traduceri din/în engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, norvegiană.

Tarifele pentru traduceri aprobate de către Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai" sunt următoarele:

Pret/pag. (2000 caractere):

Română-Limbă străină-45 RON

Limba străină- Română-40 RON

Cercul de Traduceri al Centrului Lingua efectuează, de asemenea, traduceri simultane şi/sau consecutive în cadrul conferinţelor sau reuniunilor la nivel înalt. Tarifele aprobate de către Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai" în acest caz sunt următoarele:

- 150 RON/oră

- 700 RON/zi (min 6, max. 7 ore)

Contact: Anda IONESCU, Responsabil al Cercului de Traduceri
anda.ionescu@lingua.ubbcluj.ro