Antet

 


Cercul de lexicografie


Cercul a fost fondat în octombrie 2006, în urma colaborării între Catedra de Limbi moderne şi comunicare în afaceri şi Universitatea din Padova (Italia) în vederea realizării unui dicţionar român-italian/italian-român de termeni juridici şi de administraţie publică, proiect condus de prof. Lorenzo Renzi, prof. Roberto Scagno şi prof. Dan Cepraga de la Universita degli Studi din Padova.
Cercul poartă numele reputatului romanist Lorenzo Renzi care îşi desfăşoară activitatea de profesor de filologie romanică la Università degli Studi din Padova şi este, totodată, şi preşedintele Asociaţiei de Românistică din Italia, fondată în 1998.

Obiectivele Cercului:
Membrii Cercului îşi propun valorificarea cercetării ştiinţifice în domeniul lexicografiei, al lexicologiei şi al traducerii, prin realizarea şi publicarea unor dicţionare, glosare şi alte materiale specializate, atât în format tipărit, cât şi electronic, dorind, prin aceasta, să participe la promovarea multilingvismului şi plurilingvismului după exigenţele ultimelor tendinţe în domeniu.

Membrii Cercului:
Asist. univ.Dana FEURDEAN
Lect. univ.Mariana TOMA
Asist. univ. Timeea TOCALACHIS
Asist. univ. Paul TIŢA

Publicaţii (oferte de lucrări lexicografice)
- Lessico giuridico italiano-romeno on-line (site în construcţie), coordonatori: prof. Lorenzo Renzi, prof. Roberto Scagno, prof. Dan Cepraga (Universita degli Studi di Padova), conf. dr. Delia Marga (Facultatea de Ştiinţe Economice, UBB), conf. dr. Viorica Bălteanu (Univ. de Vest din Timişoara); colaboratori: asist.univ. Dana Feurdean, asist.univ.Delia Morar. Dicţionarul cuprinde circa 3000 de cuvinte.

  1. Mariana Toma, Teodora Popescu, Dana Feurdean, Edmond Nawrotzky- Torok, Mic dicţionar englez-german-francez-italian-român de termeni economici, juridici şi politici. Dicţionarul însumează aproximativ 7000 de expresii titlu şi are la bază şi o metodă extrem de eficientă. Sunt vizate acele asocieri lexicale care au fost întâlnite de către autori în corpusul de materiale didactice existente pentru studenţii facultăţilor de Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice şi Studii Europene.
  2. Mariana Toma, Teodora Popescu, Dicţionarul englez-român de colocaţii utilizate în engleza de afaceri, publicat în 2003 şi care este foarte util nu doar pentru studenţii facultăţilor cu profil economic, ci şi pentru oamenii de afaceri. Această lucrare lexicografică conţine 974 de cuvinte-titlu, utilizate în aproximativ 54.000 de colocaţii, prin colocaţie înţelegându-se expresii frazeologice /asociaţii semantico-lexicale.

Persoane de contact
dana.feurdean@lingua.ubbcluj.ro
mariana.toma@lingua.ubbcluj.ro