AntetCare sunt beneficiile participării la acest program?

  • Cursuri de limba română
  • Cursuri de studii central-europene
  • Cursuri de istoria religiei în Europa Centrală
  • Cursuri de Studii Iudaice în Europa Centrală
  • Excursii culturale în Transilvania
  • Programe culturale
  • Ateliere
  • Credite în Sistem European de Credite Transferabile