AntetDESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE


Manuscrisele trimise redacţiei spre publicare vor fi supuse evaluării de către membrii Colegiului consultativ, redactorii-şefi adjuncţi pentru seriile A. Lingvistică şi B. Cultură şi civilizaţie şi vor fi publicate numai cu avizul referenţilor. Autorii primesc de la recenzori unul din următoarele răspunsuri:

  • articol acceptat
  • articol acceptat cu modificări
  • articol respins
  • Autorii sunt responsabili de clarificarea dreptului de utilizare a informaţiilor cuprinse în articole.
  • Expedierea va fi însoţită de o scurtă prezentare a articolului (de cca. o pagină: rezumat, cuvinte cheie; rezumatul trebuie să evidenţieze obiectivele lucrării, metodologia şi rezultatele principale ale cercetării sau expunerii) şi câteva date personale (titlul ştiinţific/funcţia actuală /instituţia, date de contact: pentru corespondenţă electronică, telefon şi fax).
  • Membrii Colegiului editorial vor face o evaluare iniţială, stabilind referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul lucrării, care să se pronunţe analitic. Acestora le vor fi prezentate articolele cu un număr de cod (fără indicarea autorilor).
  • În faza de evaluare peer review, vor fi implicaţi cel puţin câte 2 referenţi pentru fiecare articol (pe baza criteriilor de recenzare).
  • Materialele care se încadrează în standardele ştiinţifice intră pe lista de aşteptare pentru publicare. Cele care se pot încadra în urma unor modificări, se vor returna autorilor cu observaţiile respective, pentru a le definitiva. Autorii vor fi înştiinţaţi despre eventualitatea respingerii articolelor, în urma recenziei ştiinţifice.
  • Referenţii vor urmări în propunerea pentru publicare, la fiecare articol, actualitatea temei, aprofundarea ideilor ştiinţifice, credibilitatea autorului şi ce aduce nou în domeniu.

Criterii de recenzare

1. Noutate şi inovaţie, grad de originalitate a ideilor sau a analizei.
2. Pregătire (gradul de cunoaştere a literaturii în domeniu şi gradul implicării/utilizării, respectiv valorificării acesteia în lucrare).
3. Metodologie - calitate ştiinţifică/metodologică, maniera de tratare a temei (începând cu concepţia lucrării, dezvoltarea conceptelor şi a subiectului, organizarea materialului, formularea şi prezentarea ideaticii/informaţiei/analizei, inclusiv claritate, acurateţe şi comprehensibilitate).
4. Importanţa temei (a scopului lucrării şi a rezultatelor obţinute; gradul de atingere a obiectivelor, respectiv gradul de aplicabilitate sau implementare (după caz: pentru lucrări cu aplicabilitate practică).
5. Alte criterii posibile (dacă se consideră necesar).