Antet
Cercul de traduceri:
 servicii de traduceri efectuate de personal calificat

Cercul de lexicografie: cercetări ştiinţifice în domeniul lexicografiei, al lexicologiei şi al traducerii

Cercul de dezbateri: comunicare argumentată de tip pro-contra

Cencaclul literar: pentru studenţii creatori de literatură